U C H W A Ł A Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

U C H W A Ł A   Nr  II/4/2010
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  6 grudnia  2010 r.
  
w sprawie     stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  
        Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( Dz. U.  z  2010 r. Nr 176, poz. 1190  ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Rada Miejska w Głogowie stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego  Leszka Rybaka wskutek  pisemnego zrzeczenia się  mandatu. 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                               

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
              U Z A S A D N I E N I E
   
       W dniu 29 listopada 2010 r. radny Leszek Rybak złożył pisemną rezygnację  z mandatu radnego Rady Miejskiej w Głogowie kadencja 2010-2014 i w związku z tym zaistniała przesłanka podjęcia przedmiotowej uchwały.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:37