U C H W A Ł A Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie

U C H W A Ł A     Nr  I/2/2010
 
Rady  Miejskiej  w  Głogowie
z dnia  29 listopada  2010 r.
  
w sprawie       wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej w Głogowie
   
            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z   2001 r.  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami  ) uchwala się, co następuje:
  
§ 1.
 
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, bezwzględną większością  głosów,  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady  na  funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie wybrani zostali:
                                 
Jarosław Dudkowiak

                                    
Janusz Piechocki

                                
Zbigniew Sienkiewicz

                                          
                                          
§ 2.
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
                                                    
   
U Z A S A D N I E N I E
   
  Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wyboru wiceprzewodniczącego dokonuje Rada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
Biorąc pod uwagę wyniki głosowania ogłoszone przez powołaną do jego przeprowadzenia Komisję Skrutacyjną, zasadne jest  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie.
 
 
 
                                                          
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                                                             Andrzej Koliński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:41