U C H W A Ł A Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie

U C H W A Ł A     Nr  I/1/2010
 
Rady  Miejskiej  w  Głogowie
z dnia  29 listopada 2010 r.
  
w sprawie       wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej w Głogowie
   
            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z   2001 r.  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami  )  uchwala się,  co następuje:
  
§ 1.
 
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, bezwzględną większością  głosów,  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady  na  funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie wybrany został
 
 
radny  Andrzej Koliński 
                                          
                                          
§ 2.
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                   
Przewodniczący obrad radny senior
Eugeniusz Patyk
                                                    
   


U Z A S A D N I E N I E
   
  Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
Biorąc pod uwagę wyniki głosowania ogłoszone przez powołaną do jego przeprowadzenia Komisję Skrutacyjną, zasadne jest  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie.
  
                                             
Przewodniczący obrad radny senior
Eugeniusz Patyk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:40