Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Adopcja psa/kota.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b i lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  2. Art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
  3. UCHWAŁA w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Odbiorcy danych

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firma prawnicza, firmy informatyczne, schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Wolontariusze na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Głogowa.

W przypadku zawarcia umowy adopcyjnej, dane osobowe zostaną wprowadzone do międzynarodowej bazy Safe-Animal.

Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

W przypadku kiedy nie dojdzie do adopcji, dane są niezwłocznie usuwane.

Po zawarciu umowy adopcyjnej, do czasu zgłoszenia przez właściciela śmierci zwierzęcia.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje, odmową oddania psa/kota do adopcji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:04.11.2021 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Leśniowska
Data na dokumencie:04.11.2021
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:05.11.2021 06:43