Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorzy danych osobowych

Prezydent Miasta Głogowa jest Administratorem Twoich danych osobowych. W zakresie statystyk strony dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz z Facebook Ireland Limited , zwanym dalej Współadministratorem.

Dane kontaktowe:
Prezydenta Miasta Głogowa
Rynek 10
67-200 Głogów
E-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl
Tel.: +48 767265401

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2
Irlandia
https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal

Inspektorzy ochrony danych

Kontakt do inspektora ochrony danych Facebook Ireland Limited:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Prezydent Miasta Głogowa wyznaczył inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe:
Tel. +48 767265471
e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

 1. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

Treść uzgodnień pomiędzy nami a Współadministratorem znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 1. Punkt kontaktowy

Strony wyznaczają kanały komunikacji, o których mowa w danych zawartych w Informacjach o statystykach strony
(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data)
lub innym późniejszym dokumencie jako punkty kontaktowe dla osób, których dotyczą dane.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Cele przetwarzania Twoich danych. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. W celach promocyjnych i informacyjnych, komunikacji za pomocą narzędzi Facebooka oraz statystyk strony na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interes. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ustania wskazanych celów przetwarzania lub do czasu skutecznie wniesionego sprzeciwy wobec przetwarzania Twoich danych.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych na portalu Facebook.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ewentualne konsekwencje niepodania danych wynikają tylko z regulaminu Facebooka:
https://pl-pl.facebook.com/policies.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zgodnie z zasadami przetwarzania danych:
https://www.facebook.com/policy

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.02.2021 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Dytwińska-Gawrońska
Data na dokumencie:10.02.2021
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:12.02.2021 13:36