Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej.

RODO – realizacja prawa prasowego.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Cele przetwarzanie danych osobowych:

  • przesyłanie najnowszych informacji prasowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań mailem lub telefonicznie,
  • bieżący kontakt z mediami i środowiskiem dziennikarskim, w szczególności na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania,
  • archiwalny, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1  lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Wykazanie faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie. Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności podmiot obsługi systemu dokumentów elektronicznych, tj.:

  • Wasko S.A z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Do czasu zgłoszenia usunięcia danych z bazy teleadresowej stworzonej na potrzeby przekazywania informacji prasowych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.  Konsekwencją niepodanie danych będzie brak dostępu do przesyłanych informacji prasowych.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:12.01.2021 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:12.01.2021
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:02.03.2021 11:08