Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności.

Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności:

Martyna Rybka - koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głogowie

tel. 767265498
e-mail: m.rybka@glogow.um.gov.pl

Jan Chitro - koordynator ds. dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Głogowie

tel. 767265471
e.mail: j.chitro@glogow.um.gov.pl

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Głogowie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Głogowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ich publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  • przekazywanie Prezydentowi Miasta Głogowa bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:16.12.2020 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:16.12.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:26.11.2021 10:35