Stypendium sportowe

Stypendia sportowe – informacja:

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie dotycząca stypendiów sportowych obowiązuje od roku 2017.

O przyznanie stypendium sportowego mogą ubiegać się osoby fizyczne osiągające wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów.

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe określana jest corocznie w uchwale budżetowej i uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miejskiej Głogów.

Wnioski o stypendia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe należy składać do Prezydenta Miasta Głogowa mogą składać następujące podmioty:

1/ kluby sportowe, które działają na terenie miasta Głogowa – dla zawodników zrzeszonych w tych klubach,

2/ kluby sportowe, które nie działają na terenie miasta Głogowa – dla zawodników zrzeszonych w tych klubach i mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Głogowa,

3/ osoby fizyczne zamieszkujące na terenie miasta Głogowa nie zrzeszone w klubach sportowych osiągające wysokie wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXVI/216/16,  w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięcie wyniki sportowe.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stypendium sportowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:26.10.2020 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Waga
Data na dokumencie:26.10.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:26.10.2020 08:30