UCHWAŁA NR XXX/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała obowiązuje do zmiany.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXX/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej w Głogowie, Rynek 10
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Data publikacji:06.10.2020 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.09.2020
Informację aktualizował:Anna Dajnowicz
Data aktualizacji:06.10.2020 13:12