ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020

Zarządzenie Nr 147/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 27 lipca 2020 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w  związku z art. 222 ust 4 i 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) zarządzam:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę  130.106 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 97.146 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących na realizację zadań zleconych miedzy paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§4

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 2 do Zarządzenia z przeznaczeniem na wyburzenie budynków przy ul. Krochmalnej
10 i 13 w Głogowie, stanowiących własność gminy (70095 § 4300).

§5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok będzie wynosił :

Dochody      389.046.110,08 zł                  

w tym:

  • bieżące –    360.768.919,52 zł

-    majątkowe – 28.277.190,56 zł

 

     Wydatki        396.197.142,75 zł

w tym:

  • bieżące –    346.174.272,15 zł
  • majątkowe – 50.022.870,60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:27.07.2020 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:27.07.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:27.07.2020 12:44