ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020

Zarządzenie Nr 27/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 28 lutego 2020 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust 4. oraz 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr XXI/170/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 stycznia 2020 r. zarządzam:

§ 1

Dokonuje przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Zarządzenia.

                                                                         § 2

Dokonuje się zmian w załączniku zadań majątkowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 22.509,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.

                                                                        § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok będzie wynosił :

Dochody      387.389.282,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    360.509.700,00 zł

-    majątkowe – 26.879.582,00 zł

 

     Wydatki        391.599.696,00 zł

w tym:

  • bieżące –    345.668.557,00 zł
  • majątkowe – 45.931.139,00 zł

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:28.02.2020 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:28.02.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:28.02.2020 10:40