ZP w sprawie rozpisania dochodów i wydatków GMG na 2020

 

Zarządzenie Nr 5/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

w sprawie: rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok
w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

 

      W związku z art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1053 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się rozpisania dochodów i wydatków w szczegółowości działów, rozdziałów
i paragrafów, zgodnie z załącznikami do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny – wersja elektroniczna
  2. Wydział Finansów Publicznych w/m – 1 egz.
  3. Regionalna Izba Obrachunkowa – 1 egz.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie rozpisania dochodów i wydatków GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:22.01.2020 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:20.01.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:22.09.2020 10:22