Funkcjonowanie ZGM w Głogowie

Rodzaj zadania: Zapewniające, planowe.

Zakres podmiotowy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

Zakresem przedmiotowym objęto m.in.:

  1. umowy najmu lokali użytkowych nr 3/2019, 6/2019 i 7/2019 przy ulicy Kamienna Droga 8 w Głogowie, w tym procedurę przetargową oraz korespondencję związaną z realizacją w/w umów 
  2. ewidencję „osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne na rzecz Gminy Miejskiej Głogów”,
  3. protokoły kontroli stanu technicznego budynków, w których znajdowały się lokale,o których mowa w pkt 1,
  4.  proces obiegu umowy najmu, proces przekazania lokali do użytkowania najemcy ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania i odbioru kluczy.

Audytorzy: Tomasz Dąbrówny- wiodący, Anna Obolewicz- nadzorujący.

Termin realizacji: 05.05.2020r. do 08.09.2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Funkcjonowanie ZGM w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Audytu, Rynek 10
Informację opublikował:Anna Obolewicz
Data publikacji:09.09.2020 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Dąbrówny
Data na dokumencie:05.05.2020
Informację aktualizował:Anna Obolewicz
Data aktualizacji:09.09.2020 12:49