UCHWAŁA NR XXI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała obowiazuje do zamiany

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej w Głogowie, Rynek 10
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Data publikacji:21.01.2020 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Miejska
Data na dokumencie:15.01.2020
Informację aktualizował:Anna Dajnowicz
Data aktualizacji:21.01.2020 09:49