Informacja o kontroli nr 11.2019

Kontrola nr 11

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Głogów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2018 i I półrocze 2019.

 

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

05.12.2019 r. –  19.12.2019 r.

Przerwy w kontroli:

brak

Data podpisania protokołu kontroli:

03.01.2020 r.

Okres objęty kontrolą

 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kontroli nr 11.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Data publikacji:10.01.2020 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:10.01.2020
Informację aktualizował:Ewelina Hadryś
Data aktualizacji:05.02.2020 11:34