Informacja o kontroli nr 10.2019

Kontrola nr 10

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie
    z trybem wskazanym w Uchwale XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Głogów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2018 i I półrocze 2019.

 

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka”

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

14.11.2019 r. –  29.11.2019 r.

Przerwy w kontroli:

brak

Data podpisania protokołu kontroli:

06.12.2019 r.

Okres objęty kontrolą

 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kontroli nr 10.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Data publikacji:19.12.2019 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:19.12.2019
Informację aktualizował:Ewelina Hadryś
Data aktualizacji:19.12.2019 13:08