Informacja o kontroli nr 7.2019

Kontrola nr 7

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach od 30.10.2015 r. – 09.12.2015 r. z Upoważnienia 160.2015 z dnia 23.10.2015 r.

 

  1. Kontrola wynikająca z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

 

Podmiot kontrolowany:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

28.08.2019 r. -  23.10.2019 r.

 

Przerwy w kontroli:

28.09.2019 r. – 04.10.2019 r. – Danuta Gross

Data podpisania protokołu kontroli:

29.10.2019 r.

Okres objęty kontrolą

 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kontroli nr 7.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Data publikacji:19.12.2019 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:19.12.2019
Informację aktualizował:Ewelina Hadryś
Data aktualizacji:19.12.2019 13:06