wersja do wydruku Jan Chitro 06.09.2019 12:33

Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów UM.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z realizacją umowy.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacja podstawowej umowy i identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych tą umową.

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Źródło danych

Druga strona umowy lub osoba, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1  lit. c -  archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów.

Art. 6 ust. 1 lit. f- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Realizacja podstawowej umowy, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji umowy podstawowej z uwzględnieniem okresu przedawnienia, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych lub kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odstąpieniem od zawarcia umowy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów UM.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Jan Chitro
Data na dokumencie:06.09.2019
Data publikacji:06.09.2019 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.09.2019 13:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
06.09.2019 12:33 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)