Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 161/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 sierpnia 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w  związku z art. 222 ust 4 oraz 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 887.579,00 zł

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 798.579,00 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4
do Zarządzenia.

                                                                         § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      360.571.268,17 zł                  

w tym:

  • bieżące –    313.786.763,70 zł

-    majątkowe – 46.784.504,47 zł

 

Wydatki        394.398.252,21 zł

w tym:

  • bieżące –    297.835.601,90 zł
  • majątkowe – 96.562.650,31 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:29.08.2019
Data publikacji:04.09.2019 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż