Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 155/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 9 sierpnia 2019.

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) zarządzam:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem
nr 2 do Zarządzenia.

                                                                         § 3

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      359.534.881,17 zł                  

w tym:

  • bieżące –    312.750.376,70 zł

-    majątkowe – 46.784.504,47 zł

 

Wydatki        393.361.865,21 zł

w tym:

  • bieżące –    296.799.214,90 zł
  • majątkowe – 96.562.650,31 zł

 

§ 4

Dokonuje się sprostowania § 4 Zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

§ 4 Zarządzenia 139/2019 otrzymuje brzmienie „ Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 42.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia”

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:09.08.2019
Data publikacji:14.08.2019 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż