Zarządzenie Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 26 lipca2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 139/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 9 lipca 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r.   poz. 506), w  związku z art. 222 ust 4 i 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)  zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.790 zł

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.790 zł dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                                       

                                                                        § 4

 

Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 42.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 2 do Zarządzenia.

 

 

                                                                        § 5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      359.504.959,17 zł                   

w tym:

  • bieżące –    312.720.454,70 zł

-    majątkowe – 46.784.504,47 zł

 

Wydatki        393.843.508,21 zł

w tym:

  • bieżące –    296.769.292,90 zł
  • majątkowe – 97.074.215,31 zł

 

 

 

 

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 26 lipca2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:26.07.2019
Data publikacji:26.07.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż