Zarządzenie Nr 122/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 122/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 czerwca 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 15 Uchwały Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem
nr 2 Zarządzenia.

 

                                                                         § 3

Dokonuje się zmian w załączniku zadań majątkowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

 

                                                                        § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      351.524.977,25 zł                  

w tym:

  • bieżące –    308.040.715,28 zł

-    majątkowe – 43.484.261,97 zł

 

Wydatki        384.231.061,48 zł

w tym:

  • bieżące –    291.183.633,48 zł
  • majątkowe – 93.047.428,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 122/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:18.06.2019 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:13.06.2019
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:01.01.2020 00:00