Zarządzenie Nr79/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 79/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 11 kwietnia 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r.   poz. 506), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
ze zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 129.456 zł

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 129.456 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4
do Zarządzenia.

                                                                        § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      351.098.319,77 zł                  

w tym:

  • bieżące –    307.864.057,80 zł

-    majątkowe – 43.234.261,97 zł

 

Wydatki        380.646.761,00 zł

w tym:

  • bieżące –    288.216.833,00 zł
  • majątkowe – 92.429.928,00 zł

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr79/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:16.04.2019 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:11.04.2019
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:01.01.2020 00:00