Zarządzenie Nr 30/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 20 lutego 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 30/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 20 lutego 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 994 ze zmianami), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
ze zmianami) zarządzam :

 

 

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      347.657.865,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    306.982.285,00 zł
  • majątkowe – 40.675.580,00 zł

 

Wydatki        374.729.365,00 zł

w tym:

  • bieżące –    287.546.857,00 zł
  • majątkowe – 87.182.508,00 zł

 

 § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 20 lutego 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.02.2019
Data publikacji:25.02.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż