Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019

Zarządzenie Nr 21/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 25 stycznia 2019.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 994 ze zmianami), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
ze zmianami) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15.798 zł

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.798 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4
do Zarządzenia.

 

§ 4

 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok będzie wynosił :

Dochody      346.617.865,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    306.982.285,00 zł

-    majątkowe – 39.635.580,00 zł

 

Wydatki        372.364.365,00 zł

w tym:

  • bieżące –    287.546.857,00 zł
  • majątkowe – 84.817.508,00 zł

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:25.01.2019
Data publikacji:12.02.2019 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż