Petycja w interesie publicznym

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Głogowie:

1. Data złożenia petycji - 26.08.2019 r.

2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

3. Przewidywany termin załatwienia petycji - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

4. Sposób załatwienia petycji - w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja w interesie publicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:29.08.2019 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:26.08.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:23.01.2020 09:46