Informacja o kontroli nr 3.2019

Kontrola nr 3

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej na podstawie Upoważnienia Nr 66.2013 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 03.07.2013 r. za okres 01.01.2012 r. – 31.03.2013 r.
  2. Kontrola wynikająca z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Głogowie

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

01.04.2019 r.- 10.05.2018 r.

Przerwy w kontroli:

03.04 – 10.04.2018 r. – E. Hadryś

02.04 – 15.04.2019 r.  – D. Gross

Data podpisania protokołu kontroli:

14.05.2019 r.

Okres objęty kontrolą

 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kontroli nr 3.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Data publikacji:10.07.2019 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:10.07.2019
Informację aktualizował:Ewelina Hadryś
Data aktualizacji:05.02.2020 11:33