Informacja o kontroli nr 1.2019

Kontrola nr 1

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. zgodnie
    z trybem wskazanym w Uchwale Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r.
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków  wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2018.

 

Podmiot kontrolowany:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw”

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

13.02.2019 r. – 26.02.2019r

Przerwy w kontroli:

18 - 20.02.2019 r. E. Hadryś

Data podpisania protokołu kontroli:

07.03.2019 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kontroli nr 1.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Data publikacji:10.07.2019 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:10.07.2019
Informację aktualizował:Ewelina Hadryś
Data aktualizacji:05.02.2020 11:32