Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Głogowa.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Rozpatrzenie skargi lub wniosku.

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Art. 221 i art. 241ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego  oraz §8  rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie  organizacji  przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków.

Odbiorcy danych

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne.

Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez 5 lat – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym, brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Głogowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:28.06.2019 07:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:28.06.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:28.06.2019 07:29