ZP w sprawie zaciągnięcia kresytu w kwocie 35.000.000 zł

Zarządzenie Nr 98/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 8 maja 2019 r.

 

w sprawie:    zaciągnięcia kredytu w kwocie 35.000.000 zł

    

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)  oraz § 15 uchwały IV/41/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2019, zarządzam:

 

§ 1

Zaciąga się kredyt w kwocie 35.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu związanego
z finansowaniem zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 2

Spłata rat kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w latach 2020 – 2034.

 

§ 3

Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zaciągnięcia kresytu w kwocie 35.000.000 zł
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.05.2019
Data publikacji:09.05.2019 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż