sprawozdanie z wykonania budżetgu GMG za 2018

Zarządzenie Nr 63 /2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 27 marca 2019 r.

 

 

 

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), przedkładam:

 

§ 1.

 

Radzie Miejskiej w Głogowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół
w Legnicy:

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia.
  3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokument podpisany elektronicznie

prze Prezydenta Miasta Głogowa

Rafaela Rokaszewicza

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:sprawozdanie z wykonania budżetgu GMG za 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:31.12.2018
Data publikacji:06.05.2019 10:20