UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwła obowiązuje do zmiany. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:27.02.2019
Data publikacji:06.03.2019 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż