UCHWAŁA NR VI/ 54/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiegom - nieważność części uchwały 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VI/ 54/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.02.2019
Data publikacji:06.03.2019 14:05