wersja do wydruku Beata Zagumna 17.03.2020 09:27

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Beata Zagumna
Informację wytworzył:Beata Zagumna
Data na dokumencie:17.03.2020
Data publikacji:17.03.2020 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2020 13:26 Dodano załącznik "Karta usług" (Beata Zagumna)
17.03.2020 12:53 Edycja dokumentu (Beata Zagumna)
17.03.2020 12:50 Usunięto załącznik karta usługi wpis do działalności
reg.2019.doc

(Beata Zagumna)
02.04.2019 10:28 Edycja dokumentu (Beata Zagumna)
02.04.2019 10:27 Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych 25.05.2018.docx"

(Beata Zagumna)
02.04.2019 10:27 Usunięto załącznik Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych 25.05.2018.docx

(Beata Zagumna)
02.04.2019 10:11 Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych 25.05.2018.docx"

(Beata Zagumna)
02.04.2019 10:08 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych 1.docx

(Beata Zagumna)
05.03.2019 10:04 Edycja dokumentu (Beata Zagumna)
05.03.2019 10:04 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych 1.docx"

(Beata Zagumna)
05.03.2019 09:59 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosekowykreslenie.docx"
na "wniosek o wykreslenie.docx"

(Beata Zagumna)
05.03.2019 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosekomodyfikacje.docx"
na "wniosek o modyfikacje.docx"

(Beata Zagumna)
05.03.2019 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z
"WNIOSEKowpisdoRejestruDziałalnościRegulowanej-1.docx" na
"WNIOSEK o wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej-1.docx"

(Beata Zagumna)
05.03.2019 09:54 Edycja dokumentu (Beata Zagumna)
05.03.2019 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z
"kartausługwpisdodziałalnościreg.2019.doc" na "karta
usługi wpis do działalności reg.2019.doc"

(Beata Zagumna)