Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Wyłączono jawność informacji publicznej.

Zakres wyłączenia: zostały wyłączone w całości załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) - "Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa".

Osoba dokonująca wyłączenia: Elżbieta Szałachanowicz.

Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności: osoby, którym umorzono zaległości z tyt. opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Głogowie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Elżbieta Szałachanowicz
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:14.01.2019
Data publikacji:13.02.2019 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż