wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:22

Uchwała Nr XXV/226/2008 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów


U C H W A Ł A     Nr  XXV/226/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta 85% bonifikaty od ceny lokali oraz pierwszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalonych na podstawie wartości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaży za gotówkę lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

 

§ 2.

Zgoda, o której mowa w § 1, dotyczy lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

W przypadku sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie 75% bonifikaty od cen ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

Załącznik  do Uchwały Nr XXV/226/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 26.11.2008 r.

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych, dla których Prezydent Miasta Głogowa udziela bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

 

L.p.

Adres nieruchomości

Cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie

Cena 1 m2

1

Al. Wolności 4/1b

149.270,75

2.029,00

2

Al. Wolności 21B/58

90.309,25

2.376,00

3

Al. Wolności 21B/77

82.273,00

2.316,00

4

Al. Wolności 23/13

92.344,25

2.436,00

5

Al. Wolności 50/1

103.752,25

2.366,00

6

Al. Wolności 58/9

117.313,25

2.426,00

7

Al. Wolności 83/12

68.480,00

2.508,00

8

Daszyńskiego 1/21

114.386,25

2.125,00

9

Daszyńskiego 7/3

81.777,50

2.153,00

10

Niedziałkowskiego 1F/8

88.540,25

2.433,00

11

Niedziałkowskiego 19/25

102.807,50

2.230,00

12

Niedziałkowskiego 19A/19

121.705,00

2.260,00

13

Obr. Pokoju 28/34

77.948,75

2.166,00

14

Obr. Pokoju 30B/20

80.271,75

2.346,00

15

Pl. 1000-lecia 2/16

90.757,50

2.634,00

16

Pl. 1000-lecia 1A/1

113.722,50

2.607,00

17

Pl. 1000-lecia 8/11

91.559,50

2.634,00

18

Pl. 1000-lecia 11/2

85.838,50

2.466,00

19

Przemysłowa 17/1

122.471,25

2.336,00

20

Przemysłowa 19/9

111.429,00

2.396,00

21

Skłodowskiej-Curie 12/3

96.532,00

2.002,00

22

Spółdzielcza 3/9

116.126,50

2.426,00

23

Śniadeckich 11A/40

110.733,25

2.320,00

24

W.Stwosza 6D/9

117.620,25

2.290,00

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) daje możliwość zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

W ostatnim czasie ukazało się kilka wyroków, m.in. Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (I OSK 61/07 z dnia 03.04.2007 r., II S.A./Go 340/07 z dnia 20.06.2007 r.), z których wynika, iż przepis    art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje właściwym organom uprawnienia do zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że określa on przypadki i warunki udzielania bonifikaty i ma charakter indywidualny. Potwierdzeniem tego stanowiska jest użyte w tym przepisie sformułowanie „za zgodą", co oznacza, iż dotyczy ona konkretnej sprawy  i konkretnej osoby.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały mającej charakter indywidualny, odnoszącej się do poszczególnych lokali mieszkalnych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/226/2008 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:20 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:44 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:22 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)