Informacje o kontroli nr 6.2018

Kontrola nr 6

 

Rodzaj zadania:

Planowane

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale Nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2017 i pierwszy kwartał 2018 r.

Podmiot kontrolowany:

Niepubliczny Żłobek Motyli w Głogowie

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

11.07.2018 r. – 02.08.2018 r.

Przerwy w kontroli:

Brak

Data podpisania protokołu kontroli:

02.08.2018 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 6.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:20.12.2018
Data publikacji:20.12.2018 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż