Informacje o kontroli nr 3.2018

Kontrola nr 3

 

Rodzaj zadania:

Poza planem

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2017.

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Niepubliczne ,,Zielone Przedszkole" w Głogowie

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

22.03.2016 r. – 25.04.2016 r.

Przerwy w kontroli:

28-30.03.2018 r. E. Hadryś

Data podpisania protokołu kontroli:

27.04.2018 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 3.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:20.12.2018
Data publikacji:20.12.2018 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż