Informacje o kontroli nr 2.2018

Kontrola nr 2

 

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej na podstawie Upoważnienia Nr 106.2013 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 04.10.2013 r. za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r.
  • Kontrola wynikająca z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie

Kontrolujący:

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

09.03.2018 r.- 29.05.2018r.

Przerwy w kontroli:

28 -30.03.2018 E. Hadryś

Data podpisania protokołu kontroli:

30.05.2018 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 2.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:20.12.2018
Data publikacji:20.12.2018 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż