Informacje o kontroli nr 12.2017

Kontrola nr 12

 

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów;
  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2016 i I półrocze 2017r.

 

Podmiot kontrolowany:

 

Niepubliczny Żłobek „Lilu” w Głogowie

 

 

Kontrolujący:

 

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

21.12.2017 r.- 20.01.2018r.

 

Przerwy w kontroli:

 

brak

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

26.01.2018 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 12.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:25.10.2018
Data publikacji:25.10.2018 11:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż