Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowaw sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 30.000.000 zł

Zarządzenie Nr 150/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 10 lipca 2018 r.

 

w sprawie:    zaciągnięcia kredytu w kwocie 30.000.000 zł

    

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)  oraz § 15 uchwały XLV/463/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018, zarządzam:

 

§ 1

Zaciąga się kredyt w kwocie 30.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu związanego
z finansowaniem zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 2

Spłata rat kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w latach 2019 – 2038.

 

§ 3

Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowaw sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 30.000.000 zł
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.07.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż