Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie informacji z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018

Zarządzenie Nr 178/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) przedkładam:

 

§ 1.

 Radzie Miejskiej w Głogowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację:

  1. o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
  2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
  3.  o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury, stanowiące załączniki Nr 3,4,5 do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie informacji z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:27.08.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż