Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017

Zarządzenie Nr 57/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 26 marca 2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), przedkładam:

 

§ 1.

 

Radzie Miejskiej w Głogowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół
w Legnicy:

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia.
  3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Legnicy
  3. Wydział Finansów Publicznych w/m
  4. Wydział Organizacyjny w/m.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:26.03.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż