Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

Zarządzenie Nr 11/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

 

      W związku z art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1053 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się rozpisania dochodów i wydatków w szczegółowości działów, rozdziałów
i paragrafów, zgodnie z załącznikami do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny – wersja elektroniczna
  2. Wydział Finansów Publicznych w/m – 1 egz.
  3. Regionalna Izba Obrachunkowa – 1 egz.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:17.01.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż