ZPM Nr 131/2018 z dn. 29.06.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr 131/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 czerwca  2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 994 ze zmianami), w  związku z art.  257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 725.073,11 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 649.073,11 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

                                                  

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      337.886,905,97 zł                  

w tym:

  • bieżące –    302.076.386,95 zł

-    majątkowe – 35.810.519,02 zł

 

Wydatki        368.042.652,21 zł

w tym:

  • bieżące –    281.153.459,14 zł
  • majątkowe – 86.889.193,07 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 131/2018 z dn. 29.06.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:29.06.2018
Data publikacji:18.09.2018 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż