ZPM Nr 119/2018 z dn. 12.06.18r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr 119/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 12 czerwca  2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 994), w  związku z art. 222 ust. 4 i 257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

 

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia.

 

§ 2

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 1 do Zarządzenia

                                                         

§ 3

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      329.990.797,87 zł                  

w tym:

  • bieżące –    296.104.968,97 zł

-    majątkowe – 33.885.828,90 zł

 

Wydatki        362.146.544,11 zł

w tym:

  • bieżące –    297.707.487,03 zł
  • majątkowe – 82.439.057,08 zł

 

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 119/2018 z dn. 12.06.18r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:12.06.2018
Data publikacji:18.09.2018 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż