ZPM Nr 77/2018 z dn. 16.04.18r. w spr.zmian budżetu GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr 77/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 16 kwietnia  2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1875 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust. 4 i 257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15.035 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.035 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§ 4

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 39.975,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 2 do Zarządzenia

                                                         

§ 5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      325.438.089,89 zł                  

w tym:

  • bieżące –    294.303.440,45 zł

-    majątkowe – 31.134.649,44 zł

 

Wydatki        357.170.256,04 zł

w tym:

  • bieżące –    277.935.223,00 zł
  • majątkowe – 79.235.033,04 zł

 

 

 

 § 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 77/2018 z dn. 16.04.18r. w spr.zmian budżetu GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:16.04.2018
Data publikacji:18.09.2018 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż