ZPM Nr 63/2018 z dn. 30.03.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr  63/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 30 marca 2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1875 ze zmianami), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.093 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.093 zł dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                           

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      325.423.054,89 zł                  

w tym:

  • bieżące –    294.288.405,45 zł

-    majątkowe – 31.134.649,44 zł

 

Wydatki        357.155.221,04 zł

w tym:

  • bieżące –    277.920.188,00 zł
  • majątkowe – 79.235.033,04 zł

 

 § 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 63/2018 z dn. 30.03.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:30.03.2018
Data publikacji:18.09.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż