wersja do wydruku Jan Chitro 24.05.2018 22:36

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z udostępnieniem informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu udostępnienia informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej BE5 (zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności firmy prawnicze, informatyczne.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Jan Chitro
Data na dokumencie:24.05.2018
Data publikacji:24.05.2018 22:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.06.2019 09:59 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.04.2019 12:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
21.03.2019 06:56 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
21.03.2019 06:51 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.03.2019 13:56 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
04.03.2019 14:33 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
04.03.2019 14:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
04.03.2019 13:51 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
28.05.2018 13:02 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.05.2018 21:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.05.2018 15:21 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.05.2018 22:59 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.05.2018 22:36 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)