Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z udostępnieniem informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udostępnienia informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
  5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów, tj.: Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach (serwis oprogramowania), ul. Berbeckiego 6, Kancelaria Radcy Prawna z siedzibą w Głogowie, ul. Kotlarska 5.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:24.05.2018 22:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:24.05.2018
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:24.03.2022 11:45